Pasning af kat

I de senere år har katten overhalet hunden, som det mest populære familiedyr. En af årsagerne til dette kan være, at katte virker mere selvstændige end hunde.

Katten - et populært familiedyrUmiddelbart synes katte derfor bedre at passe ind i nutidens familiemønster, hvor familien tilbringer mange af dagens timer uden for hjemmet.

På grund af kattens selvstændighed tror mange mennesker desværre, at kattens krav til social kontakt og opdragelse ikke er særlig stort.

Katte har dog behov for pasning, pleje, aktivering, og stimulering, og kan også opdrages.

Hvilken kat skal man vælge?
Inden man anskaffer sig en kat, er det en god ide, at tænke over hvilke forventninger man har til katten. Nogle katte kræver mere pleje and andre, det er derfor vigtigt, at sætte sig ind i hvilke behov de enkelte racer har. 

En kat flytter ind
En killing er først gammel nok til at flytte fra moderen, når den er 12 uger gammel. Først da har killingen lært nok af moder og søskende, til at kunne klare sig i en nyt hjem. 

Det er en stor omvæltning for en lille killing, at blive taget fra moderen, og det er derfor en god ide, at introducere katten for sit nye hjem – rum for rum, så den langsomt kan vænne sig til det. Sørg altid for at have et sted, som er kattens ”private” område, hvor den kan være i fred, uden at blive forstyrret. 

KillingerKatten skal altid have adgang til sin bakke. Sørg for at denne ikke er placeret for langt væk, i forhold til dens sovested. Hvis der er flere etager i huset, bør der være en kattebakke på hver etage, så katten hurtigt kan komme til den. Kattebakker må aldrig være placeret ved siden af kattens madskål.

Familiens andre dyr
Hvis der er andre dyr i huset er det vigtigt at de ikke bliver glemt når den ”nye” kat kommer. Foreningen af nye og gamle familiemedlemmer SKAL ske under opsyn, så det er muligt at gribe ind, hvis det skulle være nødvendigt. 

Det er her vigtigt at man forholder sig stille og roligt, da ens sindstilstand smitter af på dyrene. Det er bedst at dyrene ordner situationen selv, så man skal ikke blive bekymret, hvis den ældre kat sætter killingen på plads eller ikke virker interesseret.

Den ældre kat må ikke tvinges til at tage kontakt. Det er vigtigt, at man har tålmodighed, så dyrene får tid til at vænne sig til hinanden.

Katte er smukke og fascinerende dyr, og mange mennesker har stor glæde af at holde katte som familiedyr. Desværre løber der mange katte rundt som ingen vil tage ansvaret for. Der er derfor nogle overvejelser du skal gøre dig, inden du anskaffer dig en kat.

Din kat - dit ansvar
Når du anskaffer dig en kat, påtager du dig det fulde ansvar for den. Det gælder også, hvis katten er kommet tilløbende, og du har knyttet den til dig ved at fodre den eller give den husly. De forpligtelser, som du påtager dig, omfatter fortsat fodring af katten, samt sikring af dens sundhedstilstand og velfærd. Desuden skal du være opmærksom på, at du er ansvarlig for de gener eller skader som katten måtte påføre andre mennesker.

Kattens ”dobbeltliv”
Huskatten har det særlige privilegium i forhold til andre familiedyr, at den normalt får lov til at løbe frit ud og ind af boligen. Katten er på den ene side det kærlige og hengivne familiedyr, men samtidigt har den sit eget liv uden for hjemmet, hvor den kommer i kontakt med andre mennesker og dyr i området. 

Kattens liv uden for hjemmet kan give problemer, da det ikke er alle mennesker, der bryder sig om fremmede katte, der render og f.eks. besørger eller fanger fugle på deres område. 

HuskatFå din kat mærket og registreret
Din kat bør være øremærket og registreret i register – både for din og for kattens skyld. Dette hjælper andre med at finde frem til dig som ejer, hvis den skulle løbe væk. Ikke-registrerede katte risikerer at blive aflivet, hvis de indfanges som herreløse. 

Hos Nyborg Dyrehospital er øretatovering gratis i forbindelse med neutralisering af katten.

Få din kat sygeforsikret
Hvis uheldet er ude og katten kommer ud for ulykke og sygdom, og måske skal indlægges på dyrehospital, kan regningen blive meget stor. En sygeforsikring kan dække dele af din dyrlægeregning i den forbindelse. 

Kattens sundhed
Katte bør jævnligt behandles mod orm, og bør vaccineres en gang årligt. I nyborg området er der konstateret en del katteleukæmi, hvorfor Nyborg Dyrehospital anvender vaccine, der også beskytter mod leukæmi. 

Få nogen til at se efter din kat
Selv om en kat virker mere selvstændig end en hund, har den lige så meget behov for omsorg og pleje. Hvis du er væk fra katten i længere tid ad gangen, bør du derfor få nogen til at se efter den - og så selvom den har en kattelem. Katte knytter sig stærkt til det sted, hvor de bor.

Derfor er det bedst, at den bliver passet i hjemmet af mennesker som den kender. Lav evt. aftaler med naboer om pasning af familiedyr i hjemmet i forbindelse med rejser, ferier o.lign. Hvis ingen kan se efter din kat, bør du anbringe den på en kattepension. 

Må du have kat, der hvor du bor?
Før du anskaffer dig en kat, skal du sikre dig, at det er tilladt at holde kat der hvor du bor. Dette gælder hvad enten du bor i en leje-, andels- eller ejerbolig. 

Vær opmærksom på, at din kat kan være til gene for andre. Vær lydhør overfor klager evt. fra naboer.

Selvom det er tilladt at holde kat, skal du være klar over, at naboen har ret til at indfange katten og indlevere den til politiet, hvis han el. hun inden for det seneste år har givet dig en advarsel og at politiet er informeret om advarslen

Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.