Urenlighed

Urenlighed hos katteHvad er urenlighed?
Urenlighed er et af de største adfærdsproblemer hos kat, men kan også skyldes sygdom. Urenlighed består i at katten afsætter urin og afføring indendørs på uhensigtsmæssige steder, Det er et ubehageligt problem, der straks bør behandles.

Hvad er årsagen til urenlighed?
Årsagerne kan være mange. Eksempler kan være:

 • Urinvejssygdom (urinvejssten, blærebetændelse, nyrelidelse mm.)
 • Mave-tarmsygdom
 • Ændringer i katten nærmiljø (flytning, nye møbler, nye eller fraflyttede familiemedlemmer mm.)
 • Katten afmærker territorium (især ikke-neutraliserede katte)
 • Katten bryder sig ikke om bakkens placering (bakken bør stå et roligt sted og ikke tæt op af kattens mad)
 • Katten bryder sig ikke om kattegruset
 • Bakken bliver ikke holdt ren nok
 • Katten skal dele bakke med andre katte i huset
 • Manglende renlighedstræning fra kattemoderens side
 • Sociale problemer i forhold til andre katte
 • Andre adfærdsmæssige problemer

Tegn på urenlighed

 • Katten afsætter urin på vandrette eller lodrette flader (sætter sig eller strinter). Det er vigtigt at skelne mellem dette, da det kan sige en del om årsagen til problemet. Det er også vigtigt at notere sig, på hvilke steder katten afsætter urin.
 • Urenlighed i form af afføring. Dette vil ofte foregå i nærheden af bakken.
 • Blodtilblandet urin
 • Besvær med at urinere (kræver akut dyrlægehjælp!)
 • Diarre
 • Katten drikker mere end den før har gjort

For at kunne sætte ind med den rette behandling er det vigtigt, at notere sig hvor, hvornår og hvordan katten er urenlig.

Hvordan behandles urenlighed hos kat?
Årsagen skal findes før behandling kan påbegyndes. Urinvejsinfektioner er hyppig årsag til urenlighed, hvorfor en undersøgelse hos dyrlægen er nødvendig.

Hvis sygdom kan udelukkes, er det vigtigt at dyrlægen får så mange oplysninger som muligt, da det kan være et detektivarbejde at finde årsagen.

Behandlingen retter sig mod årsagen, og kan handle om de daglige rutiner omkring katten, neutralisering, brug af syntetisk dufthormon og evt. medicinering.

Kontakt også dyrlægen for yderligere information.