Nyt om hofteledsdysplasi (HD)

Foto af hund med hofteledsdysplasi Traditionel undersøgelse
HD er en arvelig sygdom i hundens hofter, som med tiden kan give slidgigt og dermed i højere eller lavere grad kan invalidere hunden.

Der findes i dag ingen mulighed for at kurere HD. Den eneste mulighed er at behandle hundens symptomer, så de opnår så høj grad af velbefindende som mulig.

Undersøgelsen foregår ved at røntgenfotografere hofterne på færdigt voksede hunde. Billederne skal herefter vurderes af et panel af dyrlæger, der ud fra billederne afgør om hunden er egnet til avl. 

Metoden er altså en subjektiv vurdering og kan give forskellige billeder – alt efter hvem der vurderer. Desuden tager den ikke højde for miljøpåvirkninger som fodring og motion, der kan sløre billedet af hundens faktiske arveegenskaber. 

Dette har medført, raske hunde er blevet forkastet til avlen, og syge hunde er accepteret til avlen.

PennHip
I USA har man udviklet en ny metode at røntgenfotografere hunde helt ned til 4-måneders alderen. Denne metode kaldes PennHip. Den bygger på en objektiv måling af hvor løse hofteleddene er, idet man har fundet ud af, at netop løsheden i hoften er et godt mål for, om hunden senere vil udvikle invaliderende slidegigt.

Ved denne metode kan man således, på et tidligt tidspunkt, få vished for, om hunden er velegnet til avl.

Røntgenundersøgelsen ved PennHip foregår under narkose, så hunden slapper helt af. Billederne bliver sendt til USA, hvor man i en database opbevarer indeks på tusindvis af hunde.

Billederne er grupperet inden for de forskellige racer, og er tildelt et indeks. De fremsendte billeder sammenlignes med billederne i databasen, derved får man et indtryk af, om hunden befinder sig over eller under gennemsnittet, og kan ud fra dette, sortere hunde med det dårligste indeks fra.

Nyborg Dyrehospital er autoriseret til, og har erfaringen i denne specielle røntgenteknik, som er en anden end den traditionelle. Vi forventer os meget af metoden, som er bedre for avlen og dermed for hundepopulationen som helhed.

De hunde, som allerede har udviklet slidgigt i hofterne, kan man hjælpe med ny smertestillende medicin som er kommet på markedet i løbet af de sidste 4-5 år. Vi har også med held implanteret små guldstykker omkring hofteleddene, som har en langtids- smertestillende effekt på hunden uden bivirkninger.