Leptospirose - et tilfælde som kan undgås

Leptospirose er en sygdom, som skyldes en bakterieinfektion hos hunde. Bakterien findes især i vand og udskilles fra smittebærere, som typisk kan være rotter.

Bakterien inficerer nyrerne og udskilles herfra via urinen. Bakterien er også sygdomsvoldende for mennesker (Weils syge).

Symptomer og behandling
Symptomerne hos hunde er voldsomme med meget høj feber, opkastning, blødende slimhinder og død inden for få dage.

Sygdommen kan også forløbe mere mildt hvor hunden bliver gullig nærmest karry-farvet i slimhinderne, fordi lever og nyrer bliver inficeret af bakterien og derfor ikke fungerer optimalt. Samtidig bliver hunden nedstemt og vil ikke spise og drikke, som den plejer.

Rico”Rico” en dejlig engelsk springer spaniel, som går en del på jagt med sin ejer, måtte en tur på Nyborg Dyrehospital en søndag, fordi den ikke ville spise og drikke, og humøret var slet ikke, som det plejede. Ved undersøgelsen kunne jeg se at slimhinderne netop var karrygule og at hunden havde høj feber.

En blodprøve blev udtaget og undersøgt med det samme; herud fra kunne det konstateres at Rico havde en infektion og at lever og nyrer ikke fungerede godt nok. En yderligere blodprøve blev udtaget og indsendt til eksternt laboratorium for undersøgelse for leptospirose.  

På billedet kan man se, at Rico er helt gul (gulsot) i øjenslimhinden på grund af leversvigt.

Hunden blev straks sat i behandling mod sygdommen med væskedrop og penicillin. Ejeren tog kontakt til egen læge for oplysning om, hvordan han skulle forholde sig, da sygdommen kan smitte til mennesker via hundens urin (zoonose). 

For mennesker er sygdommen meget alvorlig og ejeren blev ligeledes af lægen ordineret penicillin forebyggende. Hunden måtte behandles i flere dage inden den efter en uges tid var så frisk, at den ikke længere behøvede væskedrop.

Laboratoriesvaret på blodprøven, der blev sendt til laboratoriet var, at hunden havde leptospirose.

Rico var heldig for efter ca. 14 dage var han frisk igen. Sygdommen kunne med stor sandsynlighed have været undgået, hvis han havde fået den årlige vaccine, hvor man blandt andet vaccinerer netop mod leptospirose.

Af: Morten Redin